Välkommen till Föreningen Barn och Hem i Stockholm

Här kan du som ensamstående förälder i Stockholms län söka bidrag för t.ex. fritidsaktiviteter, hemutrustning, stughyra, kolloavgift, glasögon och kläder.

Arbetsutskottet sammanträder fyra gånger per år. Skicka in din ansökan senast den 1:a mars, 1:a maj, 15:e september eller 15:e november. Eventuellt bidrag beviljas max en gång per 12-månadersperiod.